Licht'Hij is als het Licht van de morgen, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde' (2 Samuel 23: 4)