Morgenrood

Gods leger bestaat uit mensen die achter Jezus aan gaan en elkaar niet verdringen. Geen concurrenten van elkaar zijn en elkaar liefhebben en accepteren. Alleen dan zal de wereld zien dat we anders zijn en op Jezus lijken!

Als helden rennen zij en zij gaan voort ieder op zijn eigen wegen. Zij lopen niet door elkaar heen en de een verdringt de ander niet. Iedere strijder gaat zijn eigen weg en tussen de wapens door dringen zij voort. Zij laten geen bres in hun rijen ontstaan. En voor hun aangezicht siddert de aarde en beeft de hemel….
(Joel 2: 7-8)

Schilderij 'Morgenrood' door Ida Klepper

Jij mag je eigen weg met God gaan. Er is een bestemming voor jou, die als een jas bij je past, het is niet te groot of te klein. Kijk niet langer wat die ander doet, want God heeft iets unieks voor jou. Wees niet bang die ander ruimte te geven er is ruimte genoeg voor iedereen dus ook voor jou! En als we die plaats innemen ieder op zijn manier dan vormen we een krachtig leger. Wat zal dat veel teweegbrengen hier op aarde en in de hemel!

Soms lijkt het of de wereld in brand staat en heel de schepping wacht op het openbaar worden van dit leger. Dit heeft Cees geïnspireerd tot het schrijven van onderstaand lied:

Ik zie een leger dat opstaat voor God door de velden marcheren
Vastberaden hun doel tegemoet – niets kan hen stoppen of keren
Mannen en vrouwen vol van Gods kracht die in de overwinning staan
Dat is het leger waar de wereld op wacht
Die in gehoorzaamheid gaan

Ik zie een volk vol van Gods Geest in zijn Naam profeteren
Een leger zoals nog nooit is geweest – Het Licht zal de duisternis keren
De aarde siddert – de hemel die beeft – Want Gods Koninkrijk breekt baan
De wereld zal zien dat Jezus leeft
Zijn leger komt er aan

De wereld zal zien dat Jezus leeft
Zijn leger komt er aan!

Als Morgenrood – oneindig groot
uitgestrekt over heel het land
breekt zij door in een recht spoor
Eenparig hand in hand
Zij trekt voort – door de poort
Een strijder is zij en een bruid
Trek op o leger – de ochtend gloort
De Doorbreker gaat vooruit

(Naar Joël 2: 1-10)

Alle schilderijen van Ida zijn ook te vinden op haar eigen website: www.Ida-Paula.nl

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'