Ontwaak'Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten' (Efeziërs 5: 14)