Transparant'Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en aan het Lam.' (Openbaring 22:1)