Voorziening

In het voorjaar van 2017 stonden we voor een belangrijke keuze. We konden verhuizen naar een mooi huis in een andere plaats. Alleen was het gevolg van die verplaatsing dat ik na meer dan 50 jaar mijn wortels los moest laten. Niet alleen mijn vertrouwde omgeving, maar ook mijn kinderen zouden op grotere afstand komen. Net toen mijn eerste kleinkind was geboren zou ik verder van hen vandaan gaan wonen. Wat een worsteling was dat om als moeder mijn kinderen en ook mijn kleinkind los te laten en mij over te geven aan God.

Hoewel ik wist dat God een nieuwe deur voor mij wilde openen met nieuwe mogelijkheden, was het niet gemakkelijk om tot die keus te komen. In die tijd heb ik God veel gezocht en aangeroepen en Hij antwoordde door de Psalmen. Eerst door Psalm 81: 11 liet God mij zien dat Hij zorgt voor alles wat we nodig hebben.
Dat inspireerde mij om het nestje met de vogeltjes te schilderen die vol overgave hun bekjes opensperren. Zij vertrouwen erop dat de moedervogel hen het voedsel zal geven om hun honger te stillen.

Schilderij "Voorziening" door Ida Paula Klepper

Daarna sprak God opnieuw en nu door Psalm 107:

‘Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Here riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. 
Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen.
Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn 
en Hij hen naar de haven van hun wens leidt’
(Psalm 107 28-30)

Dat maakte dat ik vrede ontving en ik één van de belangrijkste beslissingen uit mijn leven kon maken. Ons huis konden we goed verkopen en we wonen nu op een schitterend plekje op de Veluwe. Dagelijks geniet ik van onze mooie tuin en van de rust en ruimte om me heen. Hij heeft nieuwe vrienden op ons pad gebracht en nieuwe deuren voor mij geopend.

Inderdaad God voorziet in alles wat ik nodig heb!

Dit is een schilderij van Ida-Paula Klepper. Alle schilderijen van Ida zijn ook te vinden op haar eigen website: www.Ida-Paula.nl

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'