Vreugdedans

In het voorjaar van 2016 zag ik in een beeld een immens grote golf, die over het strand spoelde en waar mensen in en uit sprongen. Ik ervoer dat als een nieuwe beweging van Gods Geest die zou komen en probeerde dat uit te schilderen. Zoals de meeste schilderijen die ik schilder was dit een aanloop tot een nieuw werk, maar bleef het bij die eerste laag. Het was nog niet de tijd om dit af te maken.

Na de zomerperiode begon ik aan een nieuwe opzet over deze eerste laag heen en wist ik dat het nieuwe schilderij over deze ‘golf’ heen geschilderd zou worden. Ik wist ook dat het thema “Vreugdedans” zou zijn. Enkele maanden heb ik aan het schilderij gewerkt en in oktober werd mijn eerste kleindochter Mirre Joy geboren. Haar naam bevestigde dat God een periode van vreugde wil geven.

De twee dansende figuren symboliseren de vreugde die God geeft als we weten dat Hij gesproken heeft en Zijn woord heeft bevestigd in ons hart. Vol verwachting kijk ik naar de nieuwe tijd waarin God gaat bewegen. Niet voor niets is ‘de golf’ de basis voor dit schilderij geweest.

Schilderij 'Vreugdedans' door Ida Klepper

De twee figuren dansen in een korenveld met klaprozen. Het korenveld staat voor de oogst die God wil geven. De klaproos is een ‘pioniersbloem’  die als eerste opkomt, daar waar de grond is omgewoeld en omgeploegd. Zelfs daar waar huizen zijn gesloopt en puin ligt, kan de klaproos bloeien.
Het zegt iets over de belofte dat God alles nieuw maakt als Hij met Zijn Geest over droge grond gaat waaien.

Dit is een schilderij van Ida-Paula Klepper. Alle schilderijen van Ida zijn ook te vinden op haar eigen website: www.Ida-Paula.nl

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'