Vreugdedans'God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen' (Psalm 60 : 8)