Verborgen schatten

 14,95

Een ontdekkingstocht naar de rijkdommen van Gods Koninkrijk

Auteurs: Cees en Ida Klepper

Beschrijving

We leven in een roerige tijd waarin veel ‘aardse schatten’ worden geschud. Veel ingebouwde zekerheden lijken niet meer zo zeker te zijn. Mensen maken zich druk om pensioenen, spaargeld en hypotheken.
“Verborgen Schatten” wil ons aanmoedigen om meer oog te krijgen voor de schatten met eeuwigheidswaarde. In het Koninkrijk van God gaat het om zaken die veel meer waard zijn dan geld kan uitdrukken.

De Bijbel spreekt over verborgen schatten en diep weggeborgen rijkdommen. Soms moeten er bronzen deuren verbrijzeld en ijzeren grendels stukgebroken worden om die kostbaarheden te vinden. Het kan zelfs nodig zijn dat wij zelf geschud worden om geestelijk rijker te worden.

In dit boek wordt de lezer op ontdekkingstocht meegenomen om de rijkdommen van Gods Koninkrijk te (her)ontdekken. Het is een reisgids vol bemoedigingen, sleutels, persoonlijke ervaringen en mogelijkheden om oude waarheden weer opnieuw toe te passen.

God heeft als een liefdevolle Vader Zijn kinderen overladen met kostbare zegeningen. We zijn veel rijker dan we denken!

Extra informatie

Uitgever

Stichting Gloryministries

Omvang

205 pagina's

ISBN/Art.nr.

9789081807500