Studies

De Heilige Geest – Deel 2

Inleiding Cees Klepper t.g.v. verdiepingsavond ‘Going Deep’ (Huis van Gebed Streams) op 31 oktober 2019. Op de vorige ‘Going-Deep avond hebben we gezien hoe de Heilige Geest in de Bijbel o.a. wordt gesymboliseerd als de wind. In Genesis manifesteert de Geest Zich in de schepping als adem van leven. In Hooglied 4: 16 lezen we … Lees meer

De Heilige Geest – Deel 1

Inleiding Cees Klepper t.g.v. verdiepingsavond ‘Going Deep’ (Huis van Gebed Streams) op 26 september 2019. Met ‘Going Deep’ starten we maandelijkse verdiepingsavonden waarop we samen de bijbel dieper willen onderzoeken. Kennis is belangrijk, en het is nodig om te weten wat er in de bijbel staat. Kennis betreft je verstand. Op deze ‘Going Deep’ avonden willen we echter niet alleen … Lees meer

Een dankbaar hart

(Door Ida Klepper) God wil graag dat wij overwinningen binnen halen, maar… er zijn voorwaarden aan verbonden, die Hij niet meer wil en kan veranderen. Een belangrijke voorwaarde is dankbaarheid. De Heilige Geest is op zoek naar een dankbaar hart…. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods te midden … Lees meer

Wandelen in de kracht van God

(Spreekbeurt Cees Klepper – Powerkerk Linschoten 16 mei 2010) ..maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.(Handelingen 1: 8) Dit waren de laatste woorden die Jezus sprak op aarde. Jezus zei … Lees meer

Bezit van God….bezeten door God?

(Spreekbeurt Cees Klepper – Powerkerk Linschoten 23 augustus 2009) In de afgelopen weken werd ik geraakt en enorm aan het denken gezet door iets wat ik las in een boek van Jim Goll. In één van zijn laatste boeken “The coming Israel Awakening” beschrijft Jim hoe hij een ontmoeting had met Samuel Howells, de zoon … Lees meer

Het spreken in tongen

(Door Cees Klepper) Inleiding Ik was een jaar of 15 toen ik voor het eerst in aanraking kwam met tongentaal. Ik was  christelijk opgevoed in een traditionele Hervormde kerk en was gewend om de bijbel te lezen en te bidden. Maar dat bidden deden we eigenlijk nooit hardop en over tongentaal en profetie werd nooit … Lees meer

Neem het land in bezit

(Spreekbeurt Cees Klepper – In His Presence Samenkomst Ommen  15‐03‐2009) Het was augustus 2006 toen we onze eerste gebedstocht langs de Vecht hielden. Dat was een verkenningstocht waarop we, samen met 2 andere voorbidders, als “verspieders” langs de Vecht trokken. Vanaf het Zwarte Water richting de Duitse grens. Zoekend naar en biddend voor wat Gods plan was voor dit gebied. … Lees meer

Terug naar het altaar

(Spreekbeurt Cees Klepper – Into His Glory Samenkomst Heerenveen  31‐01‐2009) Eind vorig jaar las ik een Bijbelgedeelte waarbij ik duidelijk ervoer dat God iets wilde vertellen. Het was een “rhema‐woord” waaruit ik proefde dat de Heilige Geest me iets wilde laten zien. Ik ervoer daarbij ook dat de sleutel die Hij wilde aanreiken niet alleen voor mij bestemd … Lees meer

Waar zijn de wachters?

(Cees & Ida Klepper – Epiloog uit het gelijknamige boek “Waar zijn de Wachters”) De laatste decennia zien we dat de kerk in Nederland in een neerwaartse spiraal is geraakt. Statistieken tonen aan dat er een groeiende ontevredenheid is binnen de kerk. Er zijn veel mensen die hun kerk verwond en teleurgesteld verlaten. Leiders die vallen … Lees meer

Bidden met bewogenheid

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 9-6-2007) We hebben voor deze dag als thema gekozen: Het hart van Jezus. Als we het hart van Jezus willen leren kennen, dan moeten we kijken naar wat er met Hem gebeurt in een aantal situaties. Hoe reageert Hij en wat betekent die reactie? Hoe komt het … Lees meer

Aan de voeten van Jezus

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries miniconferentie Arise & Shine Ommen 5-5-2007) Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de … Lees meer

Koninklijk Priesterschap

(Studie Ida Klepper – Glory Ministries miniconferentie Arise & Shine Ommen 4-5-2007) Het is oorlog In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid gesproken over de oorlog in de hemelse gewesten, de oorlog die heeft plaatsgevonden en over de oorlog die nog moet plaatsvinden. Daar is duidelijk te zien dat deze oorlog zicht afspeelt tussen de heiligen, engelen en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'