Studies

Verbroken brood en vergoten wijn

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 30-9-2006) Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. (Jesaja 60:1, 2) In eerste instantie is dit … Lees meer

De betekenis van Vasten

(Door Cees Klepper) Het vasten behoort net als bidden en Bijbel lezen een vast onderdeel te zijn van het normale christenleven. Toch is het bij veel christenen geen gewoonte om te vasten. Als het wordt toegepast, dan is dat meestal alleen maar bij crisissituaties. Deze gedachte is eigenlijk helemaal niet Bijbels. Door de Bijbel heen lezen we … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!