Arabah

Een weg in de wildernis

Een weg in de wildernis

Met de wildernis bedoelen we een woest, onbewoond gebied. In de oorspronkelijke tekst staat hier ‘Arabah’ en dat is het gebied ten zuiden van de Dode Zee, de vallei waar de Jordaan doorheen stroomt. Het wordt gekenmerkt door scherpe rotsen, diepe kloven en een heet klimaat waardoor een droog landschap is ontstaan. Met verwijzing naar … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'