Barmhartigheid

Barmhartigheid triomfeert

Barmhartigheid triomfeert

De wereld om ons heen is vol oneffenheden. Zonde heeft een spoor van vernieling achter gelaten en wij worden daar helaas nog dagelijks mee geconfronteerd. We zien mensen die verdwaald zijn in een doolhof vol brokstukken. We ervaren het verdriet van verlies door ziekte en dood. Op die momenten zijn er geen woorden te vinden … Lees meer

Liefde is blind en doof

Liefde is blind en doof

Als Jesaja profeteert over de ‘volmaakte knecht van de Heer’ dan heeft hij het in feite over Jezus. Uit de context blijkt dat deze woorden op Hem betrekking hebben, maar toch worden er raadselachtige eigenschappen aan Hem toegeschreven. Zo zou Hij zowel doof als blind zijn. Als we goed lezen dan begrijpen we beter wat … Lees meer

Hersteller van relaties

Hersteller van relaties

God is de Geneesheer en de Hersteller. In Exodus 15: 26 maakt Hij Zich aan het volk Israel bekend als: ‘Ik ben de Here, uw Heelmeester’. Jezus heeft laten zien dat Hij de zieken genas, maar de woorden van Jesaja gaan verder dan fysieke of psychische genezing. De profeet spreekt erover dat God de breuk … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'