Belofte

Zegen voor het nageslacht

Zegen voor het nageslacht

God is de God van generaties. Zijn zegen gaat verder dan het moment van nu, maar stroomt door naar het nageslacht. Daarom is een zegenbede zo krachtig, omdat het niet beperkt blijft tot de persoon waarover de zegen wordt uitgebeden. Zoals Petrus verwoordde op de eerste Pinksterdag: ‘Want voor u is de belofte en voor … Lees meer

Woorden van eeuwig leven

Woorden van eeuwig leven

Tegenover de vergankelijkheid van de mens en alles wat de wereld ons te bieden heeft staat het eeuwige Woord van God. Het Hebreeuwse woord ‘Dabar’ is dan wel in onze Nederlandse bijbelvertaling met Woord vertaald, maar draagt zoveel andere betekenissen met zich mee. Zoals zoveel eigenschappen van God is het eigenlijk niet met één woord … Lees meer

Het gebed van een rechtvaardige

Het gebed van een rechtvaardige

Het verhaal van Hizkia’s ziekte en genezing is een voorbeeld van hoe een gebed Gods hart kan raken en Zijn gedachten kan veranderen. Hizkia lag op sterven en Jesaja liet hem weten dat zijn tijd was gekomen, maar de koning smeekte te blijven leven en God voegde 15 jaar aan zijn leven toe. Het is … Lees meer

Opgericht en hersteld

Opgericht en hersteld

Jesaja 25 spreekt over eerherstel voor Zijn volk. In de eerste plaats heeft dat betrekking op Israël, dat door de eeuwen heen verstrooid is geweest, vertrapt en vervolgd door andere volken. Maar in de laatste decennia hebben we gezien hoe het volk weer teruggekeerd is naar het land wat al aan Abraham beloofd was. Hoe … Lees meer

Een gebaande weg

Een gebaande weg

Jesaja 11 is een profetie die voor de ogen van deze generatie in vervulling is gegaan. ‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (vers 12). We leven in een bijzondere … Lees meer

God zij met ons

God zij met ons

Schriftgeleerden hebben in de bijbel wel 700 namen gevonden die op Jezus betrekking hebben. Eén van die namen is Immanuel, wat betekent: ‘God is met ons’. In de periode dat Jozef worstelde met Maria’s zwangerschap, verscheen er een engel die hem verwees naar een oude profetie: ‘Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'