Berg

De Boodschap vanaf de berg

De Boodschap vanaf de berg

God heeft iets met bergen. Het zijn vaak de plaatsen waar Hij mensen ontmoet. God leidde Abraham naar een berg waar hij zijn zoon zou offeren, en op diezelfde berg weerhield God hem ervan dat te doen (Gen. 22). Het was boven op een berg waar God tot Mozes sprak, waar hij de 10 geboden … Lees meer

Hoger dan de heuvels

Jesaja profeteert hier over ‘de berg van het huis van de Heer’. Dat is de plaats waar God woont. Sommigen interpreteren dat als het toekomstige Jeruzalem. Dat is een mogelijke letterlijke uitleg, maar het kan verder en dieper gaan dan dat. De plaats waar God woont is ook het hart wat Hem toegewijd is. In … Lees meer

Bidden op de berg

Het was God Die naar Zijn volk Israël omzag en Mozes riep om hen uit Egypte te leiden. Het was God Die machtige wonderen en tekenen deed om Zijn volk te bevrijden. Het was God Die de Schelfzee opende en hen daar doorheen leidde en het was God Die hen in een wolkkolom voorging door … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!