Berg

Bidden op de berg

Het was God Die naar Zijn volk Israël omzag en Mozes riep om hen uit Egypte te leiden. Het was God Die machtige wonderen en tekenen deed om Zijn volk te bevrijden. Het was God Die de Schelfzee opende en hen daar doorheen leidde en het was God Die hen in een wolkkolom voorging door … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'