Bescherming

De twee kanten van Liefde

De twee kanten van Liefde

Hier spreekt de Vader tot de Zoon. We mogen door de profetische woorden van Jesaja meeluisteren naar een intiem gesprek dat in de hemel plaatsvindt. We horen hoe de Zoon wordt geroepen, maar gelijktijdig hoe de Vader Zijn beloftes bij Hem neerlegt. Zoals een kind de deur uitgaat, zal de Zoon bij de hand genomen … Lees meer

Klein en geliefd

Klein en geliefd

God spreekt liefkozend tot Zijn volk, als een moeder tot haar pasgeboren baby. ‘Wees maar niet bang, kleintje, Ik de almachtig grote God zal voor je zorgen.’ Daaruit spreekt de liefde van een genadevolle en zorgzame Beschermer. ‘Alle volkeren die zich tegen je keren, alle landen die je zullen vervolgen, alle mensen die je aanklagen, … Lees meer

Poorten van je hart

Poorten van je hart

Oude steden hadden poorten. Elke burcht of vesting heeft een poort. Zo heeft elk mens ook ‘poorten’ waardoor van alles naar binnen kan komen. Woorden die we horen, beelden die we zien, geuren die we ruiken, gedachten die we toelaten. Alles wat bij ons naar binnen komt, heeft een bepaalde invloed op ons. Het beïnvloedt … Lees meer

God zij met ons

God zij met ons

Schriftgeleerden hebben in de bijbel wel 700 namen gevonden die op Jezus betrekking hebben. Eén van die namen is Immanuel, wat betekent: ‘God is met ons’. In de periode dat Jozef worstelde met Maria’s zwangerschap, verscheen er een engel die hem verwees naar een oude profetie: ‘Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een … Lees meer

Een veilige Schuilplaats

Veilige beschutting

De bijbel is een boek vol beeldspraak. De profeten zien visioenen en gezichten en spreken uit wat zij zien. Jezus sprak Zelf ook vaak door middel van gelijkenissen en metaforen. Dat doet God omdat Zijn Wezen niet in woorden te vatten is. Die zijn te beperkt. Misschien dat Hij daarom het Hebreeuws heeft gekozen als … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'