Blijdschap

Verhoogd en verheven

verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd … Lees meer

Eeuwige vreugde en blijdschap

Eeuwige vreugde en blijdschap

Terwijl het volk Israël in Babel verblijft, houdt de profeet Jesaja het volk Sion voor ogen. In Babel verbleef het volk in ballingschap, was er onderdrukking en angst. In Sion zal er geen verdriet of gezucht zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. Sion was de bergvesting die door David was veroverd, dat later Jeruzalem werd … Lees meer

Vreugde na verlossing

Vreugde na verlossing

Verlossing is een begrip wat we in onze taal weinig gebruiken. Het heeft te maken met vrijheid en ruimte. Letterlijk betekent het: bevrijding uit een benarde positie of gevangenschap. En dat is precies waar Jesaja het over heeft, wanneer hij spreekt over ‘wie door de Here zijn vrijgekocht. Zij zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen … Lees meer

Vreugde op de berg

Vreugde op de berg

Door de hele bijbel heen nodigen de profeten ons uit om met blijdschap te naderen tot de berg van de Here. Jesaja doet dat hier, maar ook op andere plaatsen. David zingt erover in zijn Psalmen en Ezechiël profeteert erover. De berg van de Here symboliseert de woonplaats van God, daar waar we elk moment … Lees meer

Vreugde geeft kracht

Vreugde geeft kracht

Aan een oproep om blij te zijn kan je niet altijd gehoor geven, want soms zijn de omstandigheden daar niet naar. Maar er is een verschil tussen blijheid en de vreugde die hier wordt genoemd. Blijheid is altijd gekoppeld aan wat je overkomt. Je wordt blij omdat er iets leuks, goeds of moois gebeurt in … Lees meer

Het verlangen van de Vader

Het verlangen van de Vader

Een mens kan naar God verlangen, zoals David zingt: ‘als een hert verlangt naar water’. Maar andersom is nog meer het geval en daar gaan we nog wel eens aan voorbij. De Vader verlangt naar Zijn kinderen, zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon reikhalzend uitkeek naar zijn kind. Of, zoals Jesaja … Lees meer

Blijdschap

Eén van de vruchten van de Geest is vreugde of blijdschap. Als iemand blij is, dan wordt dat meestal veroorzaakt door een mooie, fijne of leuke situatie. De vreugde van God is anders en niet altijd gekoppeld aan de omstandigheden. David zegt: ‘zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde’ … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!