Boodschap

De goede Boodschap

De goede Boodschap

Bergen staan meestal symbolisch voor tegenstand en strijd, voor zware omstandigheden. Als wij voor een moeilijke taak staan, zien we er als een berg tegenop. Wat is het dan heerlijk als er mensen zijn die je er doorheen trekken. De profeet Jesaja kende de omstandigheden van het volk Israël als geen ander. Het volk was … Lees meer

De God Die Mens werd

De God Die Mens werd

Vanaf de berg klinkt een boodschap. Woorden die een lange weg hebben afgelegd. Vanuit de woestijn, door dalen en vlaktes, de berg op, om daar die goede boodschap met kracht te proclameren: ‘Zie uw God!’ Hoe langer de weg is geweest, des te intenser zullen die woorden klinken. Steeds meer doorleefd en ervaren, en met … Lees meer

De Boodschap vanaf de berg

De Boodschap vanaf de berg

God heeft iets met bergen. Het zijn vaak de plaatsen waar Hij mensen ontmoet. God leidde Abraham naar een berg waar hij zijn zoon zou offeren, en op diezelfde berg weerhield God hem ervan dat te doen (Gen. 22). Het was boven op een berg waar God tot Mozes sprak, waar hij de 10 geboden … Lees meer

Een ander geluid

Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden … Lees meer

Zalving voor zending

Dit waren de eerste woorden die Jezus sprak in Nazareth toen Hij terugkeerde uit de woestijn waar Hij 40 dagen verbleef en verzocht werd. De Heilige Geest was op Hem en door die Kracht begon Hij Zijn bediening: sprak Hij, genas Hij zieken, en wekte Hij doden op. Tot die tijd werden alleen koningen en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!