Bovennatuurlijk leven

Bovennatuurlijke voorziening

Bovennatuurlijke voorziening

God voorziet altijd op bovennatuurlijke wijze. Hij doet dingen waar wij met ons verstand niet bij kunnen. De natuurlijke mens is rationeel ingesteld en probeert alles te beredeneren. Als we dat bij al onze keuzes doen, zal ons geloof nooit groeien. God daagt ons uit om verder te gaan dan ons menselijk denken. Daarom zegt … Lees meer

Wonderlijke dingen

wonderlijke dingen

Telkens als God Zichzelf openbaart moet Hij mensen geruststellen. De woorden ‘wees niet bevreesd’ klinken regelmatig in de bijbel. Logisch, want wanneer we als aardse mensen in contact komen met een hemelse werkelijkheid, raakt alles in ons in verwarring. We zijn niet gewend aan het bovennatuurlijke, omdat onze zintuigen vooral gericht zijn op datgene wat … Lees meer

Met opgeheven staf

Met opgeheven staf

‘Zijn staf zal over de zee zijn…’ Jesaja profeteert in beelden en metaforen. Zoals Jezus vaak sprak in gelijkenissen. Daarin laat God zijn creativiteit zien, want beelden zeggen meer dan duizend woorden. Hier wordt het plaatje voor ogen gehouden van Mozes, die zijn staf ophief over de Rietzee, en een weg opende waar eerst geen … Lees meer

Opstandingskracht

Ik denk dat als je aan iemand zou vragen: Ken jij een film over het leven van Jezus, dat veel mensen die vraag met “Ja” zouden beantwoorden. Of je nou christen bent of niet, de meesten zullen dan ongetwijfeld “The Passion” noemen of “Jesus Christ Superstar”. Dat zijn natuurlijk de twee meest bekende films, maar … Lees meer

Wandelen in de kracht van God

(Spreekbeurt Cees Klepper – Powerkerk Linschoten 16 mei 2010) ..maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.(Handelingen 1: 8) Dit waren de laatste woorden die Jezus sprak op aarde. Jezus zei … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'