Bronnen

Rivieren op een kale berg

Rivieren op een kale berg

Toen het Joodse volk in 1948 weer een eigen staat kreeg, werd het land weer bebouwd. Vanuit de nederzettingen en kibboetsen werd het land vruchtbaar gemaakt. Er werden irrigatiekanalen gegraven en bomen geplant. De kale vlakte die de Turken en Arabieren hadden achtergelaten veranderde door de zionistische pioniers in een vruchtbare woestijn. Daarmee werden de … Lees meer

Bronnen in droge grond

Bronnen in droge grond

De profetie van Jesaja is in de eerste plaats gericht op Israël. We zien die profetie voor onze ogen in vervulling gaan. Ondanks de oorlogsdreiging en politieke spanningen bloeit het land en stroomt er inderdaad op sommige plaatsen letterlijk water door de woestijn. Aan de andere kant mogen we deze woorden ook geestelijk toepassen op … Lees meer

Bronnen van heil

Bronnen van heil

Het scheppen van water uit waterbronnen was voor het Joodse volk een ceremonie wat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dan werd uit de Siloambron water geschept in een grote kruik en deze werd dansend en zingend naar de tempel gedragen. Dit vers uit Jesaja was zo’n lied wat daarbij gezongen werd. In de tempel werd het … Lees meer

Bronnen van Heil

Bronnen van heil

Sion is van oudsher de stad van David, de heilige berg waar later Jeruzalem werd gebouwd. Door heel de bijbel heen lezen we dat dit de plek is vanwaar God regeert. In de eerste plaats is deze profetie gericht op het Joodse volk, want Jesaja richt zich tot de dochter van Sion, de inwoners van … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'