concert

Streams of Worship

Onder de naam ‘Streams of Worship’ willen we vanaf de zomer 2022  met een bepaalde regelmaat worshipavonden organiseren in het theater Streams Breede Beek. Deze avonden worden gehost door het Huis van Gebed waarbij de worship telkens door verschillende ‘gastartiesten’ wordt verzorgd. Er zal ruimte zijn voor veel samenzang, aanbidding en een korte overdenking. Op … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'