Dankbaarheid

Verhoogd en verheven

verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd … Lees meer

De beker weggenomen

De beker weggenomen

Er is een beeld van God waar de wereld heel veel moeite mee heeft. En dat is het beeld van God als Rechtvaardige Rechter. Hoe kan God liefde zijn als er in de bijbel gesproken wordt over Zijn grimmigheid? Dat is alleen maar te begrijpen als we verstaan dat Gods grimmigheid gericht is op het … Lees meer

Vrede, rust en veiligheid

Vrede, rust en veiligheid

Wat is vrede? Als je die vraag stelt zullen er verschillende antwoorden klinken. Vrede is meer dan afwezigheid van strijd of de aanwezigheid van rust en veiligheid. Jesaja noemt vrede de vrucht van gerechtigheid (Jes. 32: 17). Gerechtigheid is niet alleen een term waarmee aangeduid wordt dat iemand recht wordt aangedaan, maar ook dat boosdoeners … Lees meer

Een tafel vol dankbaarheid

Een tafel vol dankbaarheid

Er zijn twee krachtige woorden die in staat zijn Goddelijke kracht vrij te zetten in ons leven. Dat zijn de woorden ‘Dank U’. Dankbaarheid plaatst ons in de ruimte. Soms kunnen zorgen of somberheid ons benauwen. Wanneer we onze herinneringen opfrissen en Gods daden weer onder ogen zien, zet dat ons vrij en gaan we … Lees meer

Een dankbaar hart

(Door Ida Klepper) God wil graag dat wij overwinningen binnen halen, maar… er zijn voorwaarden aan verbonden, die Hij niet meer wil en kan veranderen. Een belangrijke voorwaarde is dankbaarheid. De Heilige Geest is op zoek naar een dankbaar hart…. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods te midden … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'