Dromen

Wonderlijke dingen

wonderlijke dingen

Telkens als God Zichzelf openbaart moet Hij mensen geruststellen. De woorden ‘wees niet bevreesd’ klinken regelmatig in de bijbel. Logisch, want wanneer we als aardse mensen in contact komen met een hemelse werkelijkheid, raakt alles in ons in verwarring. We zijn niet gewend aan het bovennatuurlijke, omdat onze zintuigen vooral gericht zijn op datgene wat … Lees meer

Een stap in het avontuur

Een stap in het avontuur

Het beroemde boek ‘de Christenreis’ (the Pilgrims Progress) van John Bunyan beschrijft de reis van Christen naar Hemelstad. Het is het meest vertaalde en verkochte boek naast de bijbel en vertelt over het avontuurlijke pad dat een volgeling van Jezus mag bewandelen. De woorden van Jesaja 41 zouden in een paar zinnen een samenvatting hiervan … Lees meer

Dreams come true

Dreams come true 2017

Op het moment dat ik dit schrijf is het alweer eind januari. Voordat je het weet is het jaar alweer een maand oud. De feestdagen zijn achter de rug en iedereen is er al aan gewend dat het inmiddels 2017 is. Op oudejaarsavond heeft iedereen elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst. Dat is een wens die we zo … Lees meer

Beelden van de wereld – Dromen van God

Beelden van de wereld - Dromen van God

Als God gesproken heeft, verandert alles. Als we Zijn woorden hebben gehoord, dan gaan we anders naar dingen kijken en krijgen ze een andere waarde. We ontdekken hoe betrekkelijk alles is wat de wereld te bieden heeft. Het kan zelfs een blokkade vormen in onze geestelijke ontwikkeling. Jesaja heeft het over zilveren en gouden beelden. … Lees meer

De stem van de Herder

De stem van de Herder

Als iemand zegt dat hij God heeft horen spreken, dan wordt hij door de wereld een dwaas genoemd. Want de wereld kent Hem niet en ziet Hem niet. Toch spreekt God op vele manieren, maar niet altijd verstaan we Zijn stem. Letterlijk staat hier: ‘Hij heeft in mijn oren gesproken’, maar we hebben natuurlijke en … Lees meer

koning in plaats van de Koning

De vakantietijd is een periode om tot rust te komen. Meestal gaan we daarvoor naar Frankrijk, naar een huisje in “the middle of nowhere”. Of om op zijn Frans te zeggen: “en pleine campagne”. In ieder geval naar een plek in de natuur zonder televisie, telefoon of internet. Het valt me altijd weer op hoeveel … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'