duisternis

Tussen hemel en aarde

‘…de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde’ (Psalm 2: 2) Alles wat hier op aarde gebeurt is niet gebaseerd op een toevallige samenloop van omstandigheden. Door de Bijbel en door wat Gods Geest ons openbaart weten we meer. Er is een onzichtbare atmosfeer die effect heeft op het zichtbare. Paulus spreekt … Lees meer

Een hoopvolle toekomst

Een hoopvolle toekomst

Genade verlenen aan iemand is vergeven wat die persoon niet goed heeft gedaan. We maken allemaal fouten en het zou goed zijn als we elkaar meer genade zouden geven. Dat zou ruimte scheppen en nieuwe mogelijkheden geven voor herstel van relaties, maar ook voor genezing van veel lichamelijke en psychische kwalen. Gods genade gaat echter … Lees meer

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis

Wanneer we denken aan het licht dat schijnt in de duisternis, dan denken we al gauw aan Kerstfeest. Jesaja 9 wordt ook regelmatig met Kerst gelezen, want met name vers 5: ‘want een Kind is ons geboren’ is een vooraankondiging van de geboorte van Jezus. Maar Jesaja profeteerde niet over Kerstfeest, maar over Jezus die … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'