Gebaande weg

Een weg in de wildernis

Een weg in de wildernis

Met de wildernis bedoelen we een woest, onbewoond gebied. In de oorspronkelijke tekst staat hier ‘Arabah’ en dat is het gebied ten zuiden van de Dode Zee, de vallei waar de Jordaan doorheen stroomt. Het wordt gekenmerkt door scherpe rotsen, diepe kloven en een heet klimaat waardoor een droog landschap is ontstaan. Met verwijzing naar … Lees meer

Een gebaande weg

Een gebaande weg

Jesaja 11 is een profetie die voor de ogen van deze generatie in vervulling is gegaan. ‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (vers 12). We leven in een bijzondere … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'