Gebedsconcert

Gebedsconcert ‘Heal This Land’

Gebedsconcert 'Heal This Land'

“Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen”  (2 Kronieken 7: 14). Met deze tekst als uitgangspunt willen we deze avond samenkomen om … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'