Gedachten

Ondoorgrondelijke wijsheid

ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de … Lees meer

In stilheid en vertrouwen

In stilheid en vertrouwen

De grootste veldslagen vinden plaats tussen onze oren. Daar waar allerlei gedachten en overwegingen ruimte willen krijgen en strijden om aandacht van onze ziel. Niet voor niets bad David regelmatig: ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil’ (Psalm 62: 1). Overgave begint met het toespreken van je ziel, dat heel … Lees meer

Open de poorten

Open de poorten

De bijbel spreekt over verschillende poorten. Er zijn natuurlijke poorten, zoals die van een stad of een vesting, en er zijn geestelijke poorten. Net zoals de natuurlijke poorten, kunnen ook geestelijke poorten geopend en gesloten worden. Soms staan de natuurlijke poorten symbool voor de geestelijke poorten. Zoals David zingt in Psalm 24: ‘Hef uw hoofden … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'