Geestelijke strijd

Tussen hemel en aarde

‘…de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde’ (Psalm 2: 2) Alles wat hier op aarde gebeurt is niet gebaseerd op een toevallige samenloop van omstandigheden. Door de Bijbel en door wat Gods Geest ons openbaart weten we meer. Er is een onzichtbare atmosfeer die effect heeft op het zichtbare. Paulus spreekt … Lees meer

De strijd die niemand ziet

De strijd die niemand ziet

Er is een strijd gaande die niemand ziet, een oorlog die niet in het nieuws komt. Wel zijn de gevolgen zichtbaar om ons heen, in het alledaagse leven, maar veel mensen gaan daar aan voorbij. Jesaja beschrijft die gevolgen gedetailleerd: ‘Dit is een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in … Lees meer

Meer dan overwinnaars

Meer dan overwinnaars

Zodra we gehoor hebben gegeven aan Gods roepstem, begeven we ons in de strijd. Dat is iets waar we ons altijd weer bewust van moeten zijn. Zolang we ons geloof voor onszelf houden en we ‘geestelijk’ niet actief zijn, zullen we een rustig leven leiden. Maar zodra we de opdracht van Jezus serieus nemen en … Lees meer

Een ander geluid

Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden … Lees meer

Muzikale wapens

Muzikale wapens

Wij brengen muziekinstrumenten bijna alleen maar in verband met feestelijke bijeenkomsten. Concerten, festivals, of op momenten om God te eren in lofprijs en aanbidding. Er is echter nog een geheel ander terrein waar muziek een belangrijke rol speelt en dat is in de geestelijke strijd. Muziek is een krachtig wapen wat door God wordt gebruikt … Lees meer

Hemelse autoriteit

Hemelse autoriteit

‘In bezit nemen’ zegt iets over veroveren, strijd en overwinning. Iets toe-eigenen wat eerst van een ander was. Dat is ook precies wat hier bedoeld wordt. Het volk Israël moest het beloofde land in bezit nemen, het kwam hen niet aanwaaien. Ze moesten ervoor strijden en andere volkeren verslaan. Is God dan een God van … Lees meer

Gekleed voor de strijd

Voor een redelijke bijbelkenner moeten deze woorden van Jesaja bekend voorkomen. In de Efezebrief gebruikt Paulus ditzelfde beeld bij het beschrijven van de geestelijke wapenrusting (Ef. 6: 14, 17). We zien dus hier door wie Paulus is geïnspireerd. Wat wel opvalt is dat Paulus zegt dat die wapenrusting door ons moet worden aangetrokken, terwijl Jesaja … Lees meer

Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas … Lees meer

Schaakmat

Deze week las ik een opmerkelijk stukje in de krant. Dat ging over een vooraanstaand geestelijk leider uit Saoedi-Arabië, die het schaakspel voor alle moslims wil verbieden omdat het zou aanzetten tot vijandschap en haat. Nou ben ik geen moslim, maar ik was vroeger wel een verwoed schaker. Ik zat op een schaakclub en speelde … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'