Geliefd

Geliefd door de Vader

Geliefd door de Vader

Mensen kunnen elkaar van alles aandoen. Als er Iemand is Die dat ten diepste heeft ervaren en heeft ondergaan dan is het Jezus wel. Als een Lam dat naar de slachtbank werd geleid, zo heeft Hij dat laten gebeuren. Jesaja profeteert daarover in detail: ‘Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan Mijn wangen … Lees meer

Kracht van de eeuwige God

Kracht van de eeuwige God

Voordat Jezus in Zijn bediening stapte werd Hij bevestigd door de woorden van de Vader: ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’ (Luk. 3: 22). Later bij de verheerlijking op de berg klonken die woorden opnieuw: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!’ (Matth. … Lees meer

Geroepen in de moederschoot

Geroepen in de moederschoot

In de woorden van Jesaja klinkt een dubbele boodschap. Allereerst gaat deze belijdenis over Jezus. Hij, Die in de moederschoot van Maria was voorbestemd om de Verlosser te zijn. Daarom staan de woorden ‘Mij’ en ‘Mijn Naam’ met een hoofdletter vermeld. Zijn Naam was al aangekondigd nog voordat Maria zwanger was: ‘En zie, u zult … Lees meer

Klein en geliefd

Klein en geliefd

God spreekt liefkozend tot Zijn volk, als een moeder tot haar pasgeboren baby. ‘Wees maar niet bang, kleintje, Ik de almachtig grote God zal voor je zorgen.’ Daaruit spreekt de liefde van een genadevolle en zorgzame Beschermer. ‘Alle volkeren die zich tegen je keren, alle landen die je zullen vervolgen, alle mensen die je aanklagen, … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'