Geloofsopbouw

Gebaande wegen en rechte sporen

Gebaande wegen en rechte sporen

Het volgen van Jezus betekent dat je jouw voet zet in de sporen die Hij heeft achter gelaten. De weg is dus al door Hem gebaand. Dat betekent niet dat je nooit meer tegenslag of moeite zult tegenkomen, maar dat Hij daar al eerder doorheen is gegaan. Dat maakt dat de weg geëffend en begaanbaar … Lees meer

Nieuw land

Nieuw Land

Het weiland achter ons huis heeft een nieuwe bestemming gekregen. Waar voorheen de koeien stonden te grazen en de schapen werden geweid, verrijst binnenkort een nieuw sportcomplex. Waar nu nog de haasjes in de vroege ochtend door het gras dartelen, rennen straks voetballers zwetend achter een bal aan. De knotwilgen langs het fietspad, wat dwars … Lees meer

Dichtbij de Bron

Een aantal jaren geleden waren we op vakantie in Tsjechië. Een mooi land met ongerepte natuur; dichte groene wouden, en bergen met heldere riviertjes. Eén van die riviertjes is de Elbe die ontspringt in Tsjechië en dan door Duitsland stroomt als een grote trage rivier. Als je dat brede water in Duitsland ziet, is het … Lees meer

Slangen en schorpioenen

Slangen en Schorpioenen

God spreekt tot ons op verschillende manieren. Job 33: 14 leert ons dat we daar alert op moeten zijn, want door onze onoplettendheid kan het wel eens gebeuren dat we Zijn stem niet verstaan. Wat is het dan geweldig lief van de Vader dat Hij altijd probeert onze aandacht te trekken zodat Zijn woorden niet aan … Lees meer

Een dankbaar hart

(Door Ida Klepper) God wil graag dat wij overwinningen binnen halen, maar… er zijn voorwaarden aan verbonden, die Hij niet meer wil en kan veranderen. Een belangrijke voorwaarde is dankbaarheid. De Heilige Geest is op zoek naar een dankbaar hart…. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods te midden … Lees meer

Neem het land in bezit

(Spreekbeurt Cees Klepper – In His Presence Samenkomst Ommen  15‐03‐2009) Het was augustus 2006 toen we onze eerste gebedstocht langs de Vecht hielden. Dat was een verkenningstocht waarop we, samen met 2 andere voorbidders, als “verspieders” langs de Vecht trokken. Vanaf het Zwarte Water richting de Duitse grens. Zoekend naar en biddend voor wat Gods plan was voor dit gebied. … Lees meer

Terug naar het altaar

(Spreekbeurt Cees Klepper – Into His Glory Samenkomst Heerenveen  31‐01‐2009) Eind vorig jaar las ik een Bijbelgedeelte waarbij ik duidelijk ervoer dat God iets wilde vertellen. Het was een “rhema‐woord” waaruit ik proefde dat de Heilige Geest me iets wilde laten zien. Ik ervoer daarbij ook dat de sleutel die Hij wilde aanreiken niet alleen voor mij bestemd … Lees meer

Bidden met bewogenheid

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 9-6-2007) We hebben voor deze dag als thema gekozen: Het hart van Jezus. Als we het hart van Jezus willen leren kennen, dan moeten we kijken naar wat er met Hem gebeurt in een aantal situaties. Hoe reageert Hij en wat betekent die reactie? Hoe komt het … Lees meer

Verbroken brood en vergoten wijn

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 30-9-2006) Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. (Jesaja 60:1, 2) In eerste instantie is dit … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'