Geloofsopbouw

Neem het land in bezit

(Spreekbeurt Cees Klepper – In His Presence Samenkomst Ommen  15‐03‐2009) Het was augustus 2006 toen we onze eerste gebedstocht langs de Vecht hielden. Dat was een verkenningstocht waarop we, samen met 2 andere voorbidders, als “verspieders” langs de Vecht trokken. Vanaf het Zwarte Water richting de Duitse grens. Zoekend naar en biddend voor wat Gods plan was voor dit gebied. … Lees meer

Terug naar het altaar

(Spreekbeurt Cees Klepper – Into His Glory Samenkomst Heerenveen  31‐01‐2009) Eind vorig jaar las ik een Bijbelgedeelte waarbij ik duidelijk ervoer dat God iets wilde vertellen. Het was een “rhema‐woord” waaruit ik proefde dat de Heilige Geest me iets wilde laten zien. Ik ervoer daarbij ook dat de sleutel die Hij wilde aanreiken niet alleen voor mij bestemd … Lees meer

Bidden met bewogenheid

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 9-6-2007) We hebben voor deze dag als thema gekozen: Het hart van Jezus. Als we het hart van Jezus willen leren kennen, dan moeten we kijken naar wat er met Hem gebeurt in een aantal situaties. Hoe reageert Hij en wat betekent die reactie? Hoe komt het … Lees meer

Verbroken brood en vergoten wijn

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 30-9-2006) Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. (Jesaja 60:1, 2) In eerste instantie is dit … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'