Geloven

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen

Weten, geloven en begrijpen zijn drie totaal verschillende begrippen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. Soms weten we dingen die we moeilijk kunnen geloven, en soms geloven we dingen die we helemaal niet kunnen begrijpen. Iedereen weet hoe wonderlijk de wereld is gemaakt, maar veel mensen geloven niet in een Schepper Die Zijn hand … Lees meer

Geloven in de praktijk

Geloven in de praktijk

Je leven toevertrouwen aan God betekent dat je al je zaken in Zijn handen durft te leggen. God is geen Minister van Geestelijke Zaken, maar Koning van ons leven. Hij weet tegen welke praktische vragen we soms aanlopen en wil daarin raad geven. Daarbij mogen we zien dat Hij soms op bovennatuurlijke manier oplossingen aanreikt. … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'