geluid

Een stem die gehoord mag worden

Een stem die gehoord mag worden

Als er in oude tijden een belangrijke boodschap verkondigd moest worden, dan waren daar speciale mensen voor, die dat bekend maakten. In kleine plaatsen was daar de omroeper en in koninklijke kringen de heraut. Als boodschappers maakten zij het nieuws bekend. Jesaja noemt Sion en Jeruzalem de boodschappers die het heil van God mogen verkondigen. … Lees meer

Een ander geluid

Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden … Lees meer

De stem van de bruid

De stem van de bruid

Er zijn veel momenten geweest in de geschiedenis dat de kerk heeft gezwegen terwijl ze haar stem had moeten laten horen. Veel dingen waar we nu onze afschuw over uitspreken zijn daaruit voortgekomen. Het kost moed om je hoofd boven het maaiveld uit te steken en een standpunt in te nemen. Gelukkig zijn er altijd … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'