Genezing

Gedragen leed

Gedragen leed

Hoe vaak wordt deze profetie van Jesaja gebruikt als een belofte voor genezing van ziekte. Als Jezus alle ziekte heeft gedragen van het verleden, heden en de toekomst, dan zou er geen ziekte meer kunnen bestaan. Hoe veel mensen hebben deze woorden geproclameerd, zich vol verwachting en hoop aan deze beloftes vastgeklampt? Entoch blijkt het … Lees meer

Een hoopvolle toekomst

Een hoopvolle toekomst

Genade verlenen aan iemand is vergeven wat die persoon niet goed heeft gedaan. We maken allemaal fouten en het zou goed zijn als we elkaar meer genade zouden geven. Dat zou ruimte scheppen en nieuwe mogelijkheden geven voor herstel van relaties, maar ook voor genezing van veel lichamelijke en psychische kwalen. Gods genade gaat echter … Lees meer

Omhelsd door de Vader

Omhelsd door de Vader

Hoe beleef je gemeenschap met God? Daar zijn eigenlijk moeilijk woorden voor te vinden. Zoals liefde niet in woorden is te vatten, al heeft Paulus daar een goede poging toe gedaan in de brief aan Korinthe (1 Kor. 13). De gemeenschap met God beleeft ieder op een zeer persoonlijke manier en is ook altijd weer … Lees meer

Zo gezegd, zo gedaan

Zo gezegd, zo gedaan

God is trouw. Tot die conclusie kwam koning Hizkia toen hij was genezen van zijn ziekte. God had door Jesaja de belofte bij hem neergelegd toen hij nog ernstig ziek was. Ja, God had hem zelfs een wonderlijk teken gegeven dat die belofte uit zou komen: ‘zie Ik laat op de schaalverdeling van Achaz’ zonnewijzer … Lees meer

De weg naar verlossing

De weg naar verlossing

Wanneer er gesproken wordt over wraak en vergelding, dan hebben die woorden meestal een boosaardige, negatieve klank. We denken dan aan de uitdrukking ‘oog om oog en tand om tand’ en vertalen dat als: ‘wanneer iemand iets doet, zal hem hetzelfde aangedaan worden’. Die uitleg komt voort uit onze interpretatie van de wet (Ex. 21: … Lees meer

Het Koninkrijk is Nu

Het Koninkrijk is Nu

Jesaja profeteert over grote heilsbeloften. De doven zullen horen en de blinden zullen zien. Er zal een dag aanbreken van vreugde en blijdschap, en de vraag die daarbij opkomt is: Wanneer? Er zijn uitleggers die zeggen: Dit zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt, het oordeel geveld wordt en elk mens tot inzicht zal komen dat Hij … Lees meer

Rivier van vrede

Een rivier van vrede

Vrede is meer dan een toestand zonder oorlog, een land zonder geweld of een wereld zonder strijd. Jesaja profeteert over de verre toekomst van Jeruzalem, waar de strijd gestreden is en waar de heerlijkheid van God alom tegenwoordig is (vers 18). Werkelijke vrede begint daar waar Jezus regeert als de Vredevorst. Toen Jezus Jeruzalem binnen … Lees meer

Dorens en distels

Doornstruiken en distels waren de gevolgen van de zondeval (Gen.3: 18). Omdat de mens ongehoorzaam was geweest, bracht de aarde dorens en distels voort en moest de mens zwoegend en zwetend door het leven gaan. Dorens en distels staan symbool voor alles wat met eigen werken, ongehoorzaamheid en mislukking te maken heeft. We hebben allemaal … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!