Gerechtigheid

Vrede als een rivier

Vrede als een rivier

De wereld zoekt naar gerechtigheid, toch zijn er veel conflicten. De mens verlangt naar vrede, toch is er veel onrust. De oorzaak van dat alles wordt door God in de woorden van Jesaja aangereikt: ‘Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden’. God heeft het hier niet over strakke wetten die ons binden en … Lees meer

Geen aanklacht meer!

Geen aanklacht meer

God is trouw en geduldig. Daar waar Hij een werk begonnen is, dat voltooit Hij. Ondanks het falen van mensen, gaat Hij met hen door. Dat is genade. Het volk Israël heeft God vele malen losgelaten, andere goden gediend, gemopperd, maar toch heeft Hij hen nooit verworpen. Omdat God ooit beloofd heeft hen trouw te … Lees meer

Een ander geluid

Een ander geluid

Je kunt op twee manieren kijken naar de wereld om je heen; met natuurlijke ogen, of met geestelijke ogen. Jesaja doet dat ook. Eerst ziet hij met menselijke ogen naar wat er om hem heen gebeurt en wat hij ziet is herkenbaar ook in deze tijd. ‘Zie hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, de vredeboden … Lees meer

Vrede, rust en veiligheid

Vrede, rust en veiligheid

Wat is vrede? Als je die vraag stelt zullen er verschillende antwoorden klinken. Vrede is meer dan afwezigheid van strijd of de aanwezigheid van rust en veiligheid. Jesaja noemt vrede de vrucht van gerechtigheid (Jes. 32: 17). Gerechtigheid is niet alleen een term waarmee aangeduid wordt dat iemand recht wordt aangedaan, maar ook dat boosdoeners … Lees meer

Het bruiloftskleed

De eerste mensen hadden in het Paradijs geen kleding nodig. We lezen in Genesis dat Adam en zijn vrouw allebei naakt waren, maar dat zij zich niet schaamden (Gen. 2: 25). Schaamte ontstond pas na de zondeval, als gevolg van ongehoorzaamheid. Schaamte wordt ten diepste veroorzaakt door schuld, waardoor de mens kwetsbaar is geworden. Kwetsbaar … Lees meer

Gekleed voor de strijd

Voor een redelijke bijbelkenner moeten deze woorden van Jesaja bekend voorkomen. In de Efezebrief gebruikt Paulus ditzelfde beeld bij het beschrijven van de geestelijke wapenrusting (Ef. 6: 14, 17). We zien dus hier door wie Paulus is geïnspireerd. Wat wel opvalt is dat Paulus zegt dat die wapenrusting door ons moet worden aangetrokken, terwijl Jesaja … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'