Gods woord

Woorden van eeuwig leven

Woorden van eeuwig leven

Tegenover de vergankelijkheid van de mens en alles wat de wereld ons te bieden heeft staat het eeuwige Woord van God. Het Hebreeuwse woord ‘Dabar’ is dan wel in onze Nederlandse bijbelvertaling met Woord vertaald, maar draagt zoveel andere betekenissen met zich mee. Zoals zoveel eigenschappen van God is het eigenlijk niet met één woord … Lees meer

Zwaarden en appels

Het zwaard was in bijbelse tijden een wapen waarmee de strijd werd gevoerd. Het werd gehanteerd in oorlogen om de vijand te doden of te verwonden. Ploegscharen zijn de scherpe messen van een ploeg, bestemd om de aarde om te woelen, te verkruimelen en onkruid los te snijden, zodat de grond vruchtbaar wordt om het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'