Godsbeeld

Ondoorgrondelijke wijsheid

ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de … Lees meer

Een vertekend beeld

Een vertekend beeld

Er zijn mensen die God zien als een boze oude man, Die mensen straft als ze zondigen. Die rampen over de wereld laat gaan als een oordeel van Hem. Dat vertekende beeld van een grimmige God, is ontstaan vanuit verkeerde interpretaties en uit verband gerukte teksten uit het Oude Testament. Daarbij wordt dan voorbij gegaan … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'