goedertierenheid

Geen aanklacht meer!

Geen aanklacht meer

God is trouw en geduldig. Daar waar Hij een werk begonnen is, dat voltooit Hij. Ondanks het falen van mensen, gaat Hij met hen door. Dat is genade. Het volk Israël heeft God vele malen losgelaten, andere goden gediend, gemopperd, maar toch heeft Hij hen nooit verworpen. Omdat God ooit beloofd heeft hen trouw te … Lees meer

Een tafel vol dankbaarheid

Een tafel vol dankbaarheid

Er zijn twee krachtige woorden die in staat zijn Goddelijke kracht vrij te zetten in ons leven. Dat zijn de woorden ‘Dank U’. Dankbaarheid plaatst ons in de ruimte. Soms kunnen zorgen of somberheid ons benauwen. Wanneer we onze herinneringen opfrissen en Gods daden weer onder ogen zien, zet dat ons vrij en gaan we … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'