Heil

De goede Boodschap

De goede Boodschap

Bergen staan meestal symbolisch voor tegenstand en strijd, voor zware omstandigheden. Als wij voor een moeilijke taak staan, zien we er als een berg tegenop. Wat is het dan heerlijk als er mensen zijn die je er doorheen trekken. De profeet Jesaja kende de omstandigheden van het volk Israël als geen ander. Het volk was … Lees meer

In stilheid en vertrouwen

In stilheid en vertrouwen

De grootste veldslagen vinden plaats tussen onze oren. Daar waar allerlei gedachten en overwegingen ruimte willen krijgen en strijden om aandacht van onze ziel. Niet voor niets bad David regelmatig: ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil’ (Psalm 62: 1). Overgave begint met het toespreken van je ziel, dat heel … Lees meer

Het Koninkrijk is Nu

Het Koninkrijk is Nu

Jesaja profeteert over grote heilsbeloften. De doven zullen horen en de blinden zullen zien. Er zal een dag aanbreken van vreugde en blijdschap, en de vraag die daarbij opkomt is: Wanneer? Er zijn uitleggers die zeggen: Dit zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt, het oordeel geveld wordt en elk mens tot inzicht zal komen dat Hij … Lees meer

Bruiloftsgast of werknemer?

Bruiloftsgast of werknemer

Bij al het werk wat we mogen doen in Zijn Koninkrijk is de verwachting die we van Hem hebben essentieel. Zien we met verlangen en vreugde uit dat Zijn Koninkrijk gevestigd wordt, of zijn we bezig met ons eigen koninkrijkje te bouwen? In een wereld vol ministries, bedieningen en podiumplaatsen dreigt soms het gevaar dat … Lees meer

Bronnen van heil

Bronnen van heil

Het scheppen van water uit waterbronnen was voor het Joodse volk een ceremonie wat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dan werd uit de Siloambron water geschept in een grote kruik en deze werd dansend en zingend naar de tempel gedragen. Dit vers uit Jesaja was zo’n lied wat daarbij gezongen werd. In de tempel werd het … Lees meer

Bronnen van Heil

Bronnen van heil

Sion is van oudsher de stad van David, de heilige berg waar later Jeruzalem werd gebouwd. Door heel de bijbel heen lezen we dat dit de plek is vanwaar God regeert. In de eerste plaats is deze profetie gericht op het Joodse volk, want Jesaja richt zich tot de dochter van Sion, de inwoners van … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!