Heilig

De Vreze des Heren

De Vreze des Heren

De vreze des Heren is zo’n bijbels begrip waar aan de ene kant al zoveel over geschreven en gezegd is, maar aan de andere kant nog zoveel verwarring geeft. In orthodoxe kringen wordt God vooral gezien als streng en rechtvaardig, en komt het woord ‘vreze’ dicht in de buurt van ‘vrezen’, een vorm van ontzag … Lees meer

Een stralend overblijfsel

Een stralend overblijfsel

Dit woord van Jesaja begint met het woordje ‘dan’ en verwijst naar wat hij daarvoor heeft beschreven. ‘Dan’ gaat over hoe het zal zijn ‘in het laatste der dagen’, voordat Jezus terugkomt en God zal verschijnen in heerlijkheid. In die dagen zullen mensen hun eigen werk en bezit als afgod hebben en zich daarvoor neerbuigen … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'