helden

Helden in het kreupelhout

Helden in het kreupelhout

Voordat een vuur ontstaat moet het eerst aangestoken worden. Als er alleen hout voorhanden is, dan begin je met de kleine stukjes kreupelhout, die het eerst vlam vatten. Daarmee worden de grotere houtblokken in brand gezet. Gods werk begint meestal in het klein, zoals Jezus Zelf geboren werd achteraf in een kribbe in een stal. … Lees meer

De stem van de bruid

De stem van de bruid

Er zijn veel momenten geweest in de geschiedenis dat de kerk heeft gezwegen terwijl ze haar stem had moeten laten horen. Veel dingen waar we nu onze afschuw over uitspreken zijn daaruit voortgekomen. Het kost moed om je hoofd boven het maaiveld uit te steken en een standpunt in te nemen. Gelukkig zijn er altijd … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'