Hemel

Tussen hemel en aarde

Tussen hemel en aarde

Kunnen bomen zingen? Kunnen bergen juichen? Jesaja gebruikt krachtige metaforen om de verlossing van Israël te bejubelen. Hemel en aarde maakt God groot. En toch, als onze geestelijke ogen en oren open zouden gaan, dan zouden we weten wat de woorden van de profeet werkelijk betekenden. Er is een samenwerking tussen hemel en aarde die … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'