Herstelplan

Lessen in geloof

Lessen in geloof

Door de bijbel heen zien we dat het lijden ook bij het leven hoort. God heeft dat lijden niet gewild, want Zijn schepping was volmaakt, maar door de zondeval begonnen de dorens en distels te groeien. En deze hebben in alle tijden hun littekens achter gelaten. Zoals Jesaja dat uitdrukt: ieder heeft zo zijn deel … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'