Intimiteit

Terug naar de tuin

‘De stem van mijn Liefste, Die aanklopte: Doe mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte, want Mijn hoofd is vol dauw, Mijn haarlokken vol druppels van de nacht’(Hooglied 5: 2) Het bovenstaande vers komt uit Hooglied. Een beurtzang tussen bruid en Bruidegom, eeuwen geleden geschreven door Salomo, maar vol met profetische symboliek … Lees meer

Knielen op de dorsvloer

Knielen op de dorsvloer

Op veel plaatsen in de bijbel wordt de dorsvloer genoemd. Het is de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Maar in de bijbelse symboliek staat het ook voor een plaats van zuivering en verootmoediging. Jezus werd door Johannes de Doper aangekondigd als: ‘Degene Die dopen zal met de Heilige Geest en met … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'