Inzicht

Schapen onder de wolven

God spreekt niet alleen tot ons, Hij spreekt ook tot de tegenstander. De woorden van Jesaja zijn gericht tot de koning van Assyrië, de personificatie van het kwaad in die dagen. Vol hoogmoed en godslastering was hij opgetrokken naar Jeruzalem. Vol van zichzelf en zijn macht was hij zichzelf als god gaan zien. Maar God … Lees meer

De Vreze des Heren

De Vreze des Heren

De vreze des Heren is zo’n bijbels begrip waar aan de ene kant al zoveel over geschreven en gezegd is, maar aan de andere kant nog zoveel verwarring geeft. In orthodoxe kringen wordt God vooral gezien als streng en rechtvaardig, en komt het woord ‘vreze’ dicht in de buurt van ‘vrezen’, een vorm van ontzag … Lees meer

Eén ding is nodig

Eén ding is nodig

God geeft openbaring, wijsheid, kennis en inzicht aan hen, die zich naar Hem uitstrekken. Jezus sprak in gelijkenissen tot de mensen en zij begrepen niet alles, maar Hij verklaarde ze aan Zijn discipelen, omdat zij dagelijks met Hem optrokken. Toen de Emmaüsgangers de ontmoeting met Jezus hadden, herkenden Zij Hem niet. Ze waren verward omdat … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'