Keuze

Blauwdruk voor de toekomst

Blauwdruk voor de toekomst

Gods plannen zijn niet te stoppen. Zoals Jesaja al eerder profeteerde: ‘Want de Here van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen?’ (Jes. 14: 27). Gods Heilsplan staat vast en daarin is Jezus het begin en het einde, de Alpha en Omega. De bijbel zegt dat God ons vòòr de grondlegging van … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'