Koninkrijk

Het Koninkrijk is Nu

Het Koninkrijk is Nu

Jesaja profeteert over grote heilsbeloften. De doven zullen horen en de blinden zullen zien. Er zal een dag aanbreken van vreugde en blijdschap, en de vraag die daarbij opkomt is: Wanneer? Er zijn uitleggers die zeggen: Dit zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt, het oordeel geveld wordt en elk mens tot inzicht zal komen dat Hij … Lees meer

Bruiloftsgast of werknemer?

Bruiloftsgast of werknemer

Bij al het werk wat we mogen doen in Zijn Koninkrijk is de verwachting die we van Hem hebben essentieel. Zien we met verlangen en vreugde uit dat Zijn Koninkrijk gevestigd wordt, of zijn we bezig met ons eigen koninkrijkje te bouwen? In een wereld vol ministries, bedieningen en podiumplaatsen dreigt soms het gevaar dat … Lees meer

Een blijvend Koninkrijk

Een blijvend Koninkrijk

In de loop van de geschiedenis zijn er veel koninkrijken gekomen en ten onder gegaan. Jesaja profeteert over de ondergang van Babel, Moab, Assyrie en de Filistijnen. Dat waren volkeren die in de geschiedenis van Israel een grote rol hebben gespeeld. Toch konden ze met hun rijke cultuur en grote legers niet standhouden. In de … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'