Kracht

Rechtvaardig en nederig

Rechtvaardig en nederig

Jezus vergelijkt mensen met schapen die een herder nodig hebben. Hij wist als geen ander hoe we Iemand nodig hebben die ons leidt en voorgaat. Iemand die ons beschermt en raad geeft. Regelmatig proberen menselijke leiders die plaats in te nemen, maar hoe vaak blijkt het dan jammerlijk mis te gaan door macht en manipulatie. … Lees meer

De blik omhoog

De blik omhoog

Jakhalzen en struisvogels zijn typische woestijndieren. In de bijbel staan ze vaak symbool voor de puinhopen in het leven, zoals Job het uitriep: ‘Ik ben een broeder van de jakhalzen geworden en een metgezel van de struisvogels’ (Job 30: 29). Jakhalzen sluipen rond bij graven en dode dieren, zo symboliseren ze ziekte en dood. En … Lees meer

Gevuld door de levensadem

Gevuld door de levensadem

Toen God de mens had geschapen, ‘blies Hij de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen’ (Gen. 2: 7). De levensadem die Jesaja beschrijft is vertaald uit het Hebreeuwse woord ‘Shamah’ en betekent letterlijk ‘wind’, maar kan ook ‘inspiratie’ betekenen. Elk levend mens ontvangt ten diepste zijn inspiratie van God. … Lees meer

De God Die Mens werd

De God Die Mens werd

Vanaf de berg klinkt een boodschap. Woorden die een lange weg hebben afgelegd. Vanuit de woestijn, door dalen en vlaktes, de berg op, om daar die goede boodschap met kracht te proclameren: ‘Zie uw God!’ Hoe langer de weg is geweest, des te intenser zullen die woorden klinken. Steeds meer doorleefd en ervaren, en met … Lees meer

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel

Wat mensen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft is de krachtige verandering door het werk van de Heilige Geest. Jesaja geeft aan wat er dan gebeurt: ‘Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden’. Alles wat droog en dor is, wordt verfrist en levend. Al in Genesis is te lezen dat de Geest … Lees meer

Woorden als water

Woorden als water

Er zijn mensen die de gave hebben om goed te spreken. Johannes Brugman bijvoorbeeld was een pater die als een goed redenaar de geschiedenisboeken is ingegaan. Zo zelfs, dat er nu nog over een goede spreker gezegd wordt: ‘hij kan spreken als Brugman’. In de bijbel komen we ze ook tegen, zoals sommige profeten die … Lees meer

Een lied in de nacht

Een lied in de nacht

In de tijd van Jesaja werd het volk Israël bedreigd door een groot leger van de koning van Assyrië. De vijand trok op naar Jeruzalem en stond voor de poorten van de stad. Toch zegt de profeet Jesaja: ‘Er zal een lied bij u zijn’. Al ligt de duistere dreiging van de dood om je … Lees meer

Alle tranen gedroogd

Alle tranen gedroogd

We maken in ons leven veel dingen mee. Blije momenten en periodes van rouw en verdriet. Bergen en dalen. God is in al die momenten dichtbij en kent die emoties. Wij hebben niet een God Die veraf toeziet, maar Eén Die mens is geworden en ook Zelf de blijdschap en pijn heeft ervaren. Er staat … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'