Leven

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel

Wat mensen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft is de krachtige verandering door het werk van de Heilige Geest. Jesaja geeft aan wat er dan gebeurt: ‘Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden’. Alles wat droog en dor is, wordt verfrist en levend. Al in Genesis is te lezen dat de Geest … Lees meer

Rust voor je ziel

Rust voor je ziel

Op verschillende plaatsen in de bijbel nodigt God ons uit om bij Hem tot rust te komen. Het woord ‘verademing’ wat Jesaja hier gebruikt betekent in het Hebreeuws letterlijk ’rustplaats’. God biedt een plek om uit de drukte van het werk van elke dag te stappen. Jezus herhaalt die oproep als Hij zegt: ‘Kom naar … Lees meer

Hoop doet leven

Hoop doet leven

Van de natuur kunnen we belangrijke lessen leren. God spreekt op vele manieren, niet alleen door dromen, visioenen, engelen of mensen. Hij onderwijst ons ook door processen die zich in de natuur om ons heen afspelen. Zo weten we dat, als een boom of plant vrucht wil dragen, deze gesnoeid moet worden. We leren daaruit, … Lees meer

Woorden van leven

Eigenlijk kan je dit vers niet losrukken uit de context, zo mooi heeft de profeet Jesaja beschreven wat het spreken van God bewerkt. ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan … Lees meer

Transparant

Ik heb dit schilderij geschilderd op de eerste Transparant dag van Family7. Deze dag had als thema: “Sta op en schitter”. Hoe kunnen wij schitteren? Als wij ons vol vertrouwen over kunnen geven in de rivier van God. De uitdaging ligt niet alleen in het opstaan, maar vooral in dat we ons neerleggen in die … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'