Levend water

Water van boven

Water van boven

God is onze Beschermer. Elke dag en elke nacht waakt Hij over ons, zodat de vijand ons niet kan beschadigen. Over welke vijand hebben we het dan? Jesaja beschrijft de vijand als ‘de kronkelende slang’ en ‘het monster dat in de zee is’ (Jesaja 27: 1). Dan weten we wel over wie het gaat. Het … Lees meer

Bronnen van heil

Bronnen van heil

Het scheppen van water uit waterbronnen was voor het Joodse volk een ceremonie wat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dan werd uit de Siloambron water geschept in een grote kruik en deze werd dansend en zingend naar de tempel gedragen. Dit vers uit Jesaja was zo’n lied wat daarbij gezongen werd. In de tempel werd het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!