Licht

Glorie

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.'(Genesis 1: 1-3) Dit schilderij is voortgekomen uit een experiment om met goud … Lees meer

Stof in de wind of het zout van de aarde?

‘Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast’ (Psalm 1: 4). De groep Kansas had een grote hit met ‘Dust in the wind’. Het is zo’n lied waardoor je direct wordt ‘gepakt’ vanwege de melancholische melodie en de poëtische woorden. Toch is de tekst verre van positief en … Lees meer

Een hoopvolle toekomst

Een hoopvolle toekomst

Genade verlenen aan iemand is vergeven wat die persoon niet goed heeft gedaan. We maken allemaal fouten en het zou goed zijn als we elkaar meer genade zouden geven. Dat zou ruimte scheppen en nieuwe mogelijkheden geven voor herstel van relaties, maar ook voor genezing van veel lichamelijke en psychische kwalen. Gods genade gaat echter … Lees meer

Kronen en kransen

Kronen en kransen

Er zal een dag zijn dat we allemaal voor God verschijnen. Jesaja profeteert daarover, en op verschillende plaatsen in de bijbel wordt beschreven dat dit de dag zal zijn dat er kronen en kransen worden uitgedeeld (2 Tim. 4: 8, Jak. 1: 12). Die kroon is bestemd voor diegenen die volhard hebben in hun geloof, … Lees meer

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis

Wanneer we denken aan het licht dat schijnt in de duisternis, dan denken we al gauw aan Kerstfeest. Jesaja 9 wordt ook regelmatig met Kerst gelezen, want met name vers 5: ‘want een Kind is ons geboren’ is een vooraankondiging van de geboorte van Jezus. Maar Jesaja profeteerde niet over Kerstfeest, maar over Jezus die … Lees meer

Brandende fakkels

Brandende fakkels

Jesaja profeteert over het herstel van Jeruzalem, want God is nog niet klaar met Zijn volk. Tegelijkertijd mogen we dit lezen als een belofte die verder reikt dan Israël. Het is ook een woord voor de kerk van deze tijd die als een bruid klaar gemaakt wordt voor haar Bruidegom. Gods licht zal door Zijn … Lees meer

Stralende sterren

Beroemde mensen worden sterren genoemd omdat ze stralen op het witte doek of op een podium. Het is maar de vraag of zij ook stralen in het echte dagelijkse leven. Je hoeft niet beroemd te zijn om te schitteren. Jezus zei: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Licht

Licht (Februari 2016)

Het schilderij ‘Licht’ laat zien dat als wij ons naar het Licht keren en angst durven los te laten, dit bloei zal vrijzetten en zelfs transformatie teweeg zal brengen! Dit laat ik zien in de vlinders! De veelkleurigheid van God zal in ons zichtbaar worden. Hij heeft ons geluk voor ogen! Want Ik weet welke … Lees meer

Lichtbaken

Dit schilderij heb ik gemaakt toen mijn zoon ging trouwen. In dit schilderij staat hij samen met mijn schoondochter als twee vuurtorens geplaatst op de rots. Welke golven ook tegen hen aan beuken, ze blijven staan! In welke omstandigheden je ook bent, bij God ben je veilig en in Jezus sta je vast. En als … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!