Lijden

Gedragen leed

Gedragen leed

Hoe vaak wordt deze profetie van Jesaja gebruikt als een belofte voor genezing van ziekte. Als Jezus alle ziekte heeft gedragen van het verleden, heden en de toekomst, dan zou er geen ziekte meer kunnen bestaan. Hoe veel mensen hebben deze woorden geproclameerd, zich vol verwachting en hoop aan deze beloftes vastgeklampt? Entoch blijkt het … Lees meer

Verheerlijkt na het lijden

Verheerlijkt na het lijden

Jesaja profeteert over de verschijning van Iemand wiens gezicht en gestalte ernstig geschonden was. Het Hebreeuwse woord ‘mishchath’ wat hier is gebruikt kan ook vertaald worden met ontsierd of beschadigd. Uit de context van de profetie weten we nu dat Jesaja sprak over het lijden van Jezus en hij verwees naar de verwondingen die bij … Lees meer

Bevrijd en opgericht

Bevrijd en opgericht

Iets wat krom is, is gebogen en er gaan nogal wat mensen gebogen door het leven. Gebukt onder schuld, of met zware lasten van veroordeling. David kende dat ook toen hij het uitriep: ‘vanwege mijn dwaasheid ben ik krom geworden, ik ga zeer diep gebukt. Ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart’ … Lees meer

Meer dan overwinnaars

Meer dan overwinnaars

Zodra we gehoor hebben gegeven aan Gods roepstem, begeven we ons in de strijd. Dat is iets waar we ons altijd weer bewust van moeten zijn. Zolang we ons geloof voor onszelf houden en we ‘geestelijk’ niet actief zijn, zullen we een rustig leven leiden. Maar zodra we de opdracht van Jezus serieus nemen en … Lees meer

Lessen in geloof

Lessen in geloof

Door de bijbel heen zien we dat het lijden ook bij het leven hoort. God heeft dat lijden niet gewild, want Zijn schepping was volmaakt, maar door de zondeval begonnen de dorens en distels te groeien. En deze hebben in alle tijden hun littekens achter gelaten. Zoals Jesaja dat uitdrukt: ieder heeft zo zijn deel … Lees meer

Het Koninkrijk is Nu

Het Koninkrijk is Nu

Jesaja profeteert over grote heilsbeloften. De doven zullen horen en de blinden zullen zien. Er zal een dag aanbreken van vreugde en blijdschap, en de vraag die daarbij opkomt is: Wanneer? Er zijn uitleggers die zeggen: Dit zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt, het oordeel geveld wordt en elk mens tot inzicht zal komen dat Hij … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'